SUOSITUKSET

Palautekokoelma usealta eri alalta ja ajanjaksolta.

 

Teksteissä mainittiin usein termi EKS (Engpass Konzentrierte Strategie), joka on alkuperäinen saksalainen strategia, johon Kohderyhmäkehittäjä-menetelmä perustuu. 

 

Tampereen Talousohjaus Oy/Tampere

Kohderyhmäkehittäjä-moduulisarjan käyttäjäkommentit:

Olen toiminut useita kymmeniä vuosia pk-yritysten taloushallinnon konsulttina pyrkien parantamaan yrityksen taloudellisen tilanteen seurantaa erilaisten apuvälineiden avulla. Olemme laatineet seurantajärjestelmiä ja budjetteja parantaaksemme yrityksen taloudellista tilaa! Osittain olemme yhdessä yrittäjien kanssa onnistuneetkin siinä tai ainakin saaneet paremmin ja nopeammin tietoa siitä, missä taloudellisessa tilanteessa yritys on! Mutta se ei riitä! Tärkeämpää on saada aikaan muutoksia parempaan suuntaan! Ei hyödytä parantaa oman yrityksen tilannetta, jos ei samalla pysty parantamaan asiakasyritystensä tilannetta!

Tämä valkeni minulle entistä kirkkaammin, kun sain tutustua Bruno Langen (www.eks-instituutti.fi) laatimaan 12-osaiseen Kohderyhmäkehittäjä –vihkosarjaan. Siinä käynnistetään yritykselle aivan uudenlainen lähestymistapa liiketoiminnan kehittämiseen! Kaikki lähtee liikkeelle siitä asennemuokkauksesta, että yrityksen tärkein tulonlähde on kohderyhmä ja sen sisällä asiakkaat! Kohderyhmän menestyminen on edellytys oman yrityksen menestykselle! Kohderyhmällä tarkoitetaan asiakasjoukkoa, jolla on samantapainen ongelma, joka vaatii ratkaisuja! Tähän kohderyhmän ongelman ratkaisuun kannattaa kiinnittää yrityksen energia, ei oman toiminnan kehittämiseen! Kohderyhmän kehittäminen synnyttää jatkuvan vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja varmistaa kannattavan kasvun. Samalla, kun yrityksestä kehittyy kohderyhmälle välttämätön yhteistyökumppani, päästään irti helpommin kilpailutilanteesta ja voidaan jopa käynnistää yhteistyöstrategia kilpailustrategian sijaan! Kohderyhmäkehittäjä vihkosarja tarjoaa tämän asennemuutosprosessin hyväksynnän jälkeen työkalut kannattavan ja kestävän liiketoiminnan käynnistämiseen! Kohderyhmäkehittäjä vihkosarjan avulla saa yrittäjä ja pk-yrityksen johto jatkuvasti toistettavan menetelmän, jolla voi parantaa ja kehittää omaa liiketoimintaansa valitun kohderyhmän kanssa. Tiivis yhteistyö kohderyhmän kanssa johtaa hyvin nopeasti kohderyhmän silmissä erikoisosaajan asemaan, jonka kanssa yhteistyötä halutaan jatkaa, koska kohderyhmäkehittäjän työ ei lopu koskaan! Kohderyhmällä on aina kehitettävää!

TE-Keskus (2012)

 

AEL (Elinkeinoelämän koulutuspalvelut)/Helsinki

Kohderyhmäkehittäjän koulutusprojekti antaa selkeän toimintatavan yrityksen asiakkuuksien hallintaa sekä markkinointiviestinnän kehittämiseen.  Näin kohderyhmäkehittäjä tukee omilla asiakastiedoillaan hyvin yrityksen myynti- ja markkinointitoimintaa. Yritys pystyy kohderyhmäkehittäjän johdolla luomaan oman näköisen tavan kehittää omaa yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kohderyhmäkehittäjä tuntee oman asiakasryhmänsä, erilaiset palvelu- ja tuotetarpeet sekä tunnistaa tulevaisuuden näkymät asiakasryhmässä.

Kohderyhmäkehittäjän avulla yritys saa uutta voimaa kehitystoimintaansa. Hyvän kohderyhmäkehittäjän työpanos näkyy yrityksen toiminnan kehittämisessä ja tuottavuuden tunnusluvuissa.
  
Terveisin
Ari Muhonen
Koulutusasiantuntija

 

Tmi Lars Granskog (2014)/Helsinki

Minulla on monen vuoden ajan ollut tilaisuus paneutua perusteellisesti Bruno Langen Suomeen tuomaan yrityskehitysstrategiaan, nimeltä ”Kohderyhmäkehittäjä”. Vuosien aikana, joina olen saanut perehtyä Brunon opetuksiin, on omaksi käsityksekseni muodostunut varmuus siitä, että tämä ajattelu olisi hyvä saada kaikille Suomen pk-yrityksille. Tätä järkevämpää tapaa ajatella oman liiketoiminnan kehittämisestä ei minusta ole olemassa. Olen itse parhaillaan kehittämässä itselleni uutta liiketoimintaa, joka perustuu hyvin vahvasti Kohderyhmäkehittäjä-ajatteluun. Keskityn hyvin kapeaan segmenttiin ja pyrin niin suureen ylivoimaan kapeassa markkinaraossa, että saan itseni tunnetuksi koko maassa juuri tuon kapean alan ongelmanratkaisijana. Olen jo noin vuodessa saavuttanut merkittävän markkina-aseman ja nyt syvennän sitä jatkuvasti. Ongelma, jota asiakkailleni ratkaisen, on yhteiskunnassa pysyvä ongelma ja olen varma, että se on vielä olemassa ainakin 100 vuoden kuluttua.
 
On Bruno Langen ansiota, että olen oppinut ajattelemaan Kohderyhmäkehittäjämäisesti ja soisin sen kaikille muillekin pienyrittäjille. Nyt uusi oppivihkosarja, jonka Bruno ja hänen yrityksensä EKS-instituutti on julkaissut, on erinomainen tapa päästä kiinni tästä uudesta ajattelusta ja siksi suosittelen sitä aivan kaikille pienyrittäjille maassamme. Se osoittaa todellakin tien ulos kilpailusta ja auttaa suuntamaan pysyvään kasvuun.
 
Lars E Granskog
Vihanhallintakouluttaja

 

Palaute Kotkan tehopiirikoulutuksesta

EKS-tehopiiri koulutus toteutettiin Kotkassa kymmenen eri alan työnantajan voimin. Työnantajat edustivat mm. autoteippausta, rakentamista, henkilökuljetusta sekä kone- ja laitehuoltoa. Toimialojen kirjo ei ollut este onnistuneen tehopiirin toteuttamiseksi, päinvastoin se koettiin rikkaudeksi. Työnantajat tekivät keskuudessaan heti koulutuksen alkaessa ”vaitiololupauksen”. Kaikki se, mitä koulutuksen aikana keskusteltaisiin, jää osallistujien väliseksi. Tämä osaltaan auttoi rakentamaan innostavaa ja vapautunutta ilmapiiriä. Koulutuksen toteuttajat Bruno Lange ja Lars Granskog saivat työnantajilta erinomaista palautetta osaamisesta, työnantajien tilanteisiin paneutumisesta sekä koulutuksen toteutusmuodosta. Erityisesti kiitettiin uusista, tuoreista näkökannoista ja opeista, jotka osaltaan auttoivat työnantajia tekemään sellaisia tulevaisuuden ratkaisuja, joita ei itse välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. Kotkan EKS-tehpiiri koulutus sai täydet kymmenen pistettä!

Leena-Maria Kyyhkynen   
työvoimaohjaaja, muutosturva

 

 Tervehdys Navetasta!

Olen Timo Peri ja yritykseni on Timo Teippi Ky. Yrityksemme on perustettu 1983. Nykyisin toimimme Pyhtään Siltakylässä, vanhassa Navetassa. Tutustuin 80-luvun lopulla yrittäjäkurssilla EKS-strategiaan, innostuin, otimme sen käyttöön ja olemme sitä määrätietoisesti toteuttaneet kaikki nämä vuodet. Yrityksemme on omalla alallaan poikkeuksellinen; erikoistunut, tunnettu ja arvostettu. Meillä on vahva asiakaskeskeinen arvomaailma ja olemme porautuneet syvälle omaan kohderyhmäämme. Olemme rakentaneet pakottavan hyötypaketin ja kehitämme sitä edelleen. Timo Teippiä ei valita hinnalla - emme koskaan voita tarjouskilpailuja, mutta olemme vahvistaneet asemiamme myös huonoina aikoina. Koemme, ettei profilointi koskaan tule valmiiksi. Jos EKS-instituutin Tehopiirikoulutuksessa on tilaa, haluaisimme olla mukana. Jos olemme pitkän erikoistumisen takia soveltumattomia ryhmään, voimme ainakin toimia elävänä esimerkkinä - sinisen meren seilaajana.

Ystävällisin terveisin
Timo Teippi Ky
Timo Peri
0400 255 575
www.timoteippi.fi

 

KPH-remontti, Helsinki

Olemme pieni kylpyhuoneremonttiyritys pienellä paikkakunnalla. Kilpailutilanne on kova. On vaikea saada ideoita ja rohkeutta kokeilla uutta. Vasta kun tutustuimme EKS-instituutin Kohderyhmä-menetelmään, saimme oivalluksen siitä, että on paljon muitakin mahdollisuuksia olemassa, kuin aina vain kilpailua vastaan taisteleminen. Menetelmässä ajateltiin kohderyhmäasiaa aivan toisesta näkökulmasta ja paljon laajemmin. Tähän asti haimme vain paikallisia asiakkaita, jossa kilpailutilanne tuhosi kannattavuuden. Saimme idean tarjota remonttipalveluja Espanjassa tietyllä alueella, jossa asuu paljon suomalaisia. Samalla harkitsemme uutta konseptin kehittämistä, miten kylpyhuoneesta voidaan tehdä tietyn taso ”wellness-huone”.

Jos yritys on vaikeuksissa, suosittelemme ehdottomasti hankimaan Kohderyhmäkehittäjän käsikirjan. Lukematon määrä eritasoisia esimerkkitapauksia ja saksalaista järjestelmällisyyttä kertoo miten rakennetaan hallitulla riskillä kasvusuunta, joka taas antaa uutta potku innostua tekemisestään.

KPH, Pasi

 

Marpent Oy/Helsinki

Marpent Oy on erikoistunut auttamaan itämaalaisia hyvin koulutettuja ammattilaisia löytämään työpaikka. Merkittävä osa työtämme on nostaa asiakkaiden itsetuntemusta vahvuuksistaan ja aloitteellisuuden tasoa. Juuri tähän asiaan olemme käyttäneet jo monta vuotta Bruno Langen (EKS-instuutti) seminaareja kuten “Kuinka toimin, että teen itseni vaikeasti korvattavaksi työpaikalla?” tai “Miten toimin työpaikalla sosiaalisessa ympäristössä?”

Bruno Langella on taito esittää vaikea aihe käyttäen maalaisjärkeä ja esimerkkejä, joka on innostanut kurssilaiset asiasta aina yhä uudelleen. Langen esiintymistapa ja menetelmä ovat antaneet rohkeutta toimintaan ja luodut vilkasta keskustelua vielä jälkeenpäinkin. Erityisesti arvostamme, että hän ei ole vaan “luennoitsija” vaan autenttinen persoona, joka on miettinyt ja tutkinut aihetta “menestyminen työpaikalla” jo vuosia.

Bruno Langen energinen ja samalla hyvin värikäs esiintymistapa ei jää ilman vaikutusta. Voimme lämpimästä suositella sekä hänen seminaarejaan että Kohderyhmäkehittäjä –menetelmää!

Marpent Oy
Markku Hautamäki

 

 

 

 

 

ruka-ref